Veelgestelde vragen

Meer vragen? info@paletco.be of tel +32 14 28 30 30

Wat zijn palletten?

Een pallet is een transportmiddel. Het is in feite een houten, kunststof of kartonnen plateau waarop goederen kunnen gestapeld worden. In het plateau zijn openingen voorzien waarin de vorken van een heftruck passen zodat de stapel goederen makkelijk kan worden verplaatst.

Wat is het verschil tussen 2- en 4-wegpalletten?

Een 2-wegpallet kan slechts langs 2 zijden opgetild worden met een heftoestel (heftruck of transpallet). Er zijn dus aan twee kanten openingen om een vork in te schuiven. Zo’n pallet is meestal opgebouwd uit planken en volle kepers.

Een 4-wegpallet heeft aan elke kant een opening en kan dus langs 4 zijden opgetild worden met een heftoestel.

Waar komt het hout voor de Paletco-palletten vandaan?

Het vers gezaagde hout voeren wij aan vanuit de plaatselijke markt: Nederland, Frankrijk, Duitsland en de Baltische staten. Droog hout kopen we voornamelijk in Scandinavië, Rusland en de Baltische staten.

Welk hout gebruikt Paletco?

Paletco koopt zowel loofhout als dennenhout aan. Het gaat om onderstaande soorten.

  • Loofhout: populier, olm, beuk en eik
  • Dennenhout: epicea, grenen, vuren, douglas

Wat houdt de ISPM-15-normering in?

ISPM-15 staat voor International Phytosanitary Meaure 15. Het gaat dus om een fytosanitaire regeling opgesteld door de International Plant Protection Convention, een organisatie van de FAO (bij de Verenigde Naties). Deze regeling beschrijft de behandeling van hout dat gebruikt wordt in het internationaal goederenverkeer, zoals het geval is bij pallets en kisten. Het doel van die behandeling is het doden van organismen en parasieten.

In feite zijn er twee toegelaten behandelingsmethodes:

  • Behandeling met warmte: hout moet minstens gedurende 30 minuten een temperatuur van 56°C ondergaan.
  • Behandeling met methylbromide (begassing): hout moet een bepaalde tijd aan het gas worden blootgesteld, de tijd hangt af van de concentratie methylbromide en de omgevingstemperatuur. Deze behandelingsmethode is inmiddels niet meer toegelaten.

Hoe voert Paletco een hittebehandeling uit conform de ISPM-15-voorschriften?

We plaatsen op 3 welbepaalde punten temperatuursondes in de dikste sectie van de houten pallet. Daarna sluiten we de oven volledig af en we verhogen de temperatuur tot ongeveer 80° Celsius. Die temperatuur laten we aanhouden tot elke temperatuursonde 56° celsius registreert. Vanaf dat moment houdt een softwareprogramma de toestand minuut per minuut bij. Na een half uur schakelen we de oven uit.

Moet een hittebehandeld pallet (HT) ook gedroogd worden?

Best wel. Aangezien de oven tijdens de verhitting volledig gesloten is, ontstaat er in feite een soort ‘Turks bad’. De luchtvochtigheid is dan ook zeer groot. Daardoor kunnen schimmels worden geactiveerd. Nog natte HT-behandelde palletten kan je dus niet zomaar stockeren in een onverluchte ruimte.

Wij raden aan om de palletten eerst te drogen in een droogoven.

Wat is het voordeel van de Paletco-droogoven?

Door onze grote capaciteit en snelle werking kunnen we heel het dagelijkse productievolume behandelen conform de ISPM-15-normering. De oven kan zowel gebruikt worden voor de hittebehandeling als voor het drogen van de palletten.

Hoe droog moet een pallet zijn om niet meer te beschimmelen?

Om schimmelvrije palletten te garanderen moet de relatieve vochtigheid teruggebracht worden tot maximum 23 %. Dat betekent dat ze stevig gedroogd moeten worden. Palletten van versgezaagd hout kunnen immers een relatief vochtgehalte hebben van 65 %.

Hoe geraken de Paletco-palletten bij een u?

Paletco heeft eigen megatrailers ter beschikking. Die hebben een vrije insteekhoogte van 2950 mm en kunnen dus in één rit een groot aantal palletten tot bij u brengen.

Als u geen plaats hebt om een groot aantal palletten te stockeren, kan u bij ons de palletten in kleine aantallen zelf afhalen.
Wij kunnen die kleine aantallen palletten ook laten leveren. Daarvoor doen we dan beroep op een groupagetransporteur. Op die manier blijven de transportkosten toch beperkt.

Wat kan u doen met oude palletten?

U kan met de oude palletten bij ons terecht. Als ze in goede staat zijn en beantwoorden aan de standaardafmetingen 800×1200 en 1000×1200, halen wij ze bij u op. U krijgt daarvoor een vergoeding.

Ook beschadigde palletten pikken we op maar daarvoor ligt de vergoeding veel lager. In sommige gevallen kunnen we ze niet meer vergoeden.

Wat is precies het EPAL-systeem?

EPAL is de afkorting van European Pallet Association. Die associatie heeft een systeem uitgewerkt om palletten te ruilen. Uiteraard is een ruilsysteem enkel mogelijk als de palletten aan strenge en objectieve criteria voldoen. Die worden dan ook strikt gecontroleerd en bewaakt.

Alle palletten die opgevolgd werden door EPAL, dragen een kram met het EPAL-logo op. Alle gerepareerde palletten dragen een reparatiespijker met het EPAL-logo. Voor deze palletten kan u dus zeker zijn van de prima kwaliteit.

De gebruikers spreken onderling zelf de beste methode af om te ruilen op basis van de ruilcriteria die EPAL voorschrijft: zuivere ruil, tegoedbonnen enzovoort.

Wat is een INKA-pallet?

De INKA-pallet wordt gemaakt van een mengeling van geperste houtvezels, zagemeel en lijmen. Het productieproces verloopt onder hoge temperatuur en hoge druk zodat een ISPM-15 conforme hittebehandeling niet nodig is.

Wat is een pallet met rondlopend onderdek?

Een pallet met rondlopend onderdek beschikt over 5 onderplanken. Dat is vooral handig als u palletten met zakgoed of kartonnen dozen wil stapelen. Door de onderplanken worden de onderste goederen nauwelijks beschadigd of vervormd. Het gewicht van de pallet erboven wordt immers beter verdeeld.

Andere benamingen zijn “rondomloper”, “perimetrisch onderdek”, of simpelweg “pallet met 5 onderplanken”.